Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

Včasná starostlivosť

Priestor pre detské úsmevy

Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

E-learningové vzdelávacie moduly

k problematike porúch správania u detí
(KEGA č.067UK-4/2015)

Bootstrap Slider

 KONTAKTADRESA
Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
Pedagogická fakulta KU

Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

www.pf.ku.sk
DOKUMENTY
program starostlivosti
prihláška
žiadosť
FORMULÁR