Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

Včasná starostlivosť

Priestor pre detské úsmevy

Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

E-learningové vzdelávacie moduly

k problematike porúch správania u detí
(KEGA č.067UK-4/2015)

Bootstrap Slider

KOMPARAČNÝ MODUL
Budapeštianska hydroterapeutická rehabilitačná gymnastika
Príchod dieťaťa na svet je obrovskou radosťou pre každého rodiča a prináša so sebou isté očakávania. Prináša veľké štastie do svojej rodiny. Avšak nie v každom prípade je to tak. Počas svojho štúdia liečebnej pedagogiky som mala možnosť pracovať s viacerými rodinami, ktorých deti mali rôzne zdravotné znevýhodnenia v dôsledku čoho sa ich vývin značne oneskoril, zaostal...