Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

Včasná starostlivosť

Priestor pre detské úsmevy

Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

E-learningové vzdelávacie moduly

k problematike porúch správania u detí
(KEGA č.067UK-4/2015)

Bootstrap SliderPhDr. Helena Orieščíková, PhD.


Pôsobí na katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na katedre pôsobí ako špeciálny pedagóg a koordinátor pre prácu so študentami. Vykonáva vedeckú činnosť s dôrazom na pedagogiku mentálne postihnutých, špeciálnu pedagogiku a metodológiu práce s rizikovým jednotlivcom. Je spoluautorkou prvej monotematickej recenzovanej publikácie o koncepcii Snoezelen v slovenskom jazyku. Venuje sa problematike vzdelávania jednotlivcov s mentálnym postihnutím predškolskému vzdelávaniu detí s mentálnym postihnutím, metodike predmetov a historiografii špeciálnej pedagogiky. Absolvovala magisterské štúdium špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave, kde ukončila aj doktorandské štúdium s titulom PhD.