Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

Včasná starostlivosť

Priestor pre detské úsmevy

Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

E-learningové vzdelávacie moduly

k problematike porúch správania u detí
(KEGA č.067UK-4/2015)

Bootstrap Sliderdoc. PaedDr. Barbora KOVÁČOVÁ, PhD.


Vyštudovala študijný odbor liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde ukončila rigorózne a doktorandské štúdium (v odbore Liečebná pedagogika/Pedagogika) a habilitačné konanie (v odbore Špeciálna pedagogika). Pôsobila v praxi na pozícii liečebného pedagóga v pedagogicko-psychologickej poradni, v špeciálno-pedagogickom zariadení a v zdravotníckom zariadení. Profesijne sa zameriava na oblasť ranej starostlivosti s presahom do terapeutických konceptov pomoci (raná dramatoterapia/biblioterapia a raná ergoterapia. Je šéfredaktorkou odbono-metodického časopisu Predškolská výchova. Aktuálne pôsobí na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, na Katedre pedagogiky a špeciálnej pedagogiky.